INSTALACJE SANITARNE

Instalacje sanitarne to zespół wszystkich instalacji budowlanych w środku i na zewnątrz budynku doprowadzających do niego wodę, powietrze i gaz. Najważniejsze z nich to instalacje grzewcze, kanalizacyjne, wodne, gazowe i wentylacyjne.

Każda z wymienionych instalacji składa się z wielu mniejszych elementów. Wyróżniamy urządzenia zasilające (np. kotły, pompy, wymienniki), urządzenia wykorzystywania (np. baterie, grzejniki i urządzenia sanitarne) oraz przewody, którymi przepływa czynnik.

Michał Mendrok Hydraulika

Zyro.com by Damian Mendrok